Mẫu bằng và Giới thiệu về Viện Sau Đại học

 

– Họ tên: BÙI XUÂN BIÊN

– Chức vụ: Viện Trưởng 

– Học vị: Tiến sĩ Khoa học

– Điện thoại:  0989.977.821

– Email: bienbx@fbu.edu.vn

 

Mặt ngoài bằng Thạc sĩ

Mặt trong bằng Thạc sĩ